تیر ۲۲, ۱۳۹۲ - مناسبت ها    بدون دیدگاه

یا قاضی الحاجات

si8tpv_450

رسول اعظم (صلوات الله علیه):

شهر دعیتم فیه الی ضیافة الله…

ﺍﻟﻠّﻬُﻢَ ﺃَﻫِﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﯿْﻨﺎ ﺑِﺎﻟْﺄَﻣْﻦِ ﻭَ ﺍﻟْﺎﯾﻤﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻣَﺔِ ﻭ ﺍﻟْﺈِﺳْﻼ‌ﻡِ ﻭَ ﺍﻟْﻌﺎﻓِﯿَﺔِ…

ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد

عشق و طرب و باده به وقت “سحر” افتاد

“خدﺍﯾﺎ! ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ، ﻣﺎ ﻫﯿﭽﯿﻢ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﻮﯾﯽ.

ﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻼ‌ﻑ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺎﺩﺍﻧﯿﻢ، ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺶ. ﺗﻮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ “ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺭﻣﻀﺎﻥ” ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻦ ﺑﻪ

ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ “ﺭﺿﺎﯼ” ﺗﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﺩﺭ ﺍﻭ.

ﺧﺪﺍﯾﺎ! ﺗﻮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺑﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﮐﺮﺩﯼ ﺑه ﻃﻮﺭ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺸﻮﯾﻢ…”

امام خمینی(سلام الله علیه)

نظری در مورد این نوشته دارید؟ آن را برای ما بیان کنین