عاشورا به ما یاد داد..

حجت الاسلام والمسلمین قرائتی در برنامه سمت خدا مطالبی پیرامون رضایت امام زمان بیان داشتند.

اگر ما حرف امام را گوش بدهیم ایشان از ما راضی می شوند.بعضی ها می گویند: چکار کنیم که امام زمان(عج) را ببینیم؟
دیدن امام لطف است ولی اویس قرنی پیامبر را ندید ولی پیامبر را دوست داشت.

در جبهه پسر بسیجی را دیدم که نمی گذاشت وارد جلسه شوم.

گفتم من را نمی شناسی؟

گفت نه.

گفتم من قرائتی هستم. مرا در تلویزیون ندیده ای؟

گفت: روستای ما برق ندارد.

گفتم اینجا چه می کنی.

گفت: امام گفته باید از مرزها دفاع کنیم به دستور او آمده ام.

گفتم: امام را دیده ای؟

گفت: نه.

این بسیجی، امام را ندیده بود ولی می گفت که چون امام دستور داده به جبهه بروید ،
حرف امام را گوش کرده ام. حال عده ای هم بودند که در کنار امام نشسته اند و امام می گوید که بجای حج بهجبهه بروید ولی آنها گوش نمی دهند و به حج می روند. امام از کدامیک از آنها راضی است؟

افرادی هستند که خیلی از امام زمان (عج) حرف می زنند
ولی هیچ مرجعی از آنها راضی نیست. ما باید به دستورات امام زمان(عج) عمل کنیم. حرف امام، غایب نیست .امام زمان (عج) فرموده که وقتی من نیستم یک فقیه عادل بی هوس را انتخاب کنید. امکان دارد کسی فقیه باشد اما هوس باز باشد. مثلا بعضی از مراجع جدید که خیلی معروف نیستند برای زلزله زدگان به جای پتو رساله می فرستند.

ما باید ببینیم که در یک حادثه امام زمان(عج) چه کار می کند، ما هم باید همین کار را بکنیم. دیدن امام زمان(عج) توفیق است
ولی مرحله اول معرفت، بعد مودت و بعد اطاعت است. دیدن امام زمان(عج)، مثل زعفران روی برنج است
ولی زغفران جزو غذا نیست…ولی اگر باشد خوب است. روایت داریم که هرکس بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است …ما امام حسین(ع) را ندیده ایم
اما میدانیم انتظار بدون عاشورا بی معنی است
امام علی (ع)فرموده اند:زندگی این است بمیرید ولی فائق باشید و مردن این است کهزنده باشید ولی تو سری خور.
عاشورا به ما یاد داد
برای فائق شدن
باید از همه چیز و همه چیز گذشت
باید زیر بیرق ظلم نرفت
باید توکل حقیقی به خدا کرد
و فقط لب به حق گشود
و پا در راه حق گذاشت

نظری در مورد این نوشته دارید؟ آن را برای ما بیان کنین