خرداد ۵, ۱۳۹۲ - مناسبت ها    بدون دیدگاه

السلام علی قلب زینب الصبور

1(7)

السلام علی قلب زینب الصبور

تا قلم لب بر مرکب می زند

بوسه بر جاپای زینب می زند

می گذارد سر به دریای جنون

می نگارد نقشی از دریای خون

می کشد آه از نهادی سوخته

وز ضمیر خیمه ای افروخته

کربلا می مرد اگر زینب نبود

شیعه می پژمرد اگر زینب نبود

نظری در مورد این نوشته دارید؟ آن را برای ما بیان کنین